Není to sice kritický stav, ale rozhodně by napomohl prestiži VHD.