Vlak R 420 Excelsior čeká v Praze 30 min, v Ústí nad Labem 12 min, mohl by vyjet dříve. Vlak R 890 Bezdrev čeká 5 min v Březně u Postoloprt a 8 min v Berouně, mohl by tedy na Excelsior v Mostu počkat.