logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 18:22

www.seznam.cz
otavan.wz.cz/

převzato


(zveřejněno v Železničáři 49-50/02)

Jak to bude příště?


Možná si pravidelní čtenáři našeho týdeníku vzpomínají, že v jednom z prvních příběhů o nehodách na železnici jsem psal o čelní srážce nákladního a osobního vlaku, která se stala za husté mlhy kousek za malebným městečkem Valtice. Naštěstí tehdy skončila jen lehkými zraněními. Mnoho nechybělo a v letošním říjnu se mohla historie - jenom kousek dál, mezi stanicemi Mikulov a Novosedly - opakovat. Díky správné reakci zaměstnanců ČD však všechno skončilo dobře.

Také v Mikulově byla 23. října hustá mlha, viditelnost tak do padesáti metrů. Ve stanici nejsou odjezdová návěstidla, všechny vlaky zde mají předepsaný pobyt a musí být k další jízdě vypraveny výpravčím. Z jedné strany - od Valtic - se ke stanici blížil nákladní vlak, z druhé - od Novosedel - ranní motorák plný studentů.

Jízda nákladního vlaku nebyla bez problémů. Mezi stanicemi Boří Les a Valtice totiž uvázl, což se v tomto úseku na spadaném listí stává poměrně často. Vše vyřešila pomocná lokomotiva, která mu přijela na pomoc a ve Valticích byla potom odpojena. Jestli uváznutí vlaku zanechalo stopy na psychice strojvedoucího - mimochodem nebyl to zaměstnanec ČD, ale externího dopravce - ví jen on sám. V každém případě náklaďák za chvíli pokračoval v jízdě do Mikulova, kde měl zastavit a křižovat s protijedoucím motorákem.

Mladá výpravčí pro nákladní vlak postavila vlakovou cestu a očekávala jeho vjezd se zastavením. Zatím vše probíhalo normálně. Když však spolu s dozorcem výhybek vyšla ven, před dopravní kancelář, aby sledovala jeho vjezd, vše se rázem změnilo. Vlak totiž nezastavoval, ale plynule čtyřicítkou Mikulovem projel. A na cestě proti němu jel v husté mlze osobní vlak plný cestujících!

Naštěstí mezi Mikulovem a Novosedly byla v té době ještě hláska Březí - dnes již zrušená. Výpravčí ihned zavolala kolegovi do Novosedel, aby se pokusil jedoucí motorák zastavit vysílačkou, a vzápětí také zavolala na hlásku, ať se pro osobní vlak zruší vlaková cesta. Hláskařka tak okamžitě učinila. Zároveň výpravčí ještě zavolala dispečerovi a potom se již jenom modlila, aby se vlaky nestřetly.

Kolega výpravčí ve stanici Novosedly nezaváhal. Vysílačkou se mu podařilo navázat spojení se strojvedoucím osobního vlaku, kterému dal příkaz, aby zastavil a vrátil se zpět do Novosedel. Jaké asi bylo překvapení cestujících, když vlak v mlze prudce zabrzdil a začal ihned couvat. Nelenil ani dispečer v Brně. Ten si zjistil číslo mobilního telefonu na strojvedoucího nákladního vlaku a upozornil ho, že projel Mikulovem a jede proti osobnímu vlaku.

Než se to však všechno stalo, a v těchto případech letí čas strašně rychle, strojvedoucí se s nákladním vlakem přiblížil k předvěsti hlásky Březí. Spatřil na ní žluté světlo výstrahy a znejistěl. Neměl snad v Mikulově zastavit? Proto raději vlak zabrzdil ještě dříve, než uviděl červené světlo na návěstidle hlásky. Vzápětí mu zazvonil mobil a nejistota se pro něho změnila v krutou pravdu.

Vlaky zastavily od sebe na vzdálenost 2820 metrů, osobní vlak jel z Novosedel 4 minuty, nákladní vlak z Mikulova 5 minut.

Co říci závěrem? Tentokrát selhání jednoho člověka nahradila perfektní práce ostatních. Ale zároveň se vynořují otázky: hláska Březí je již dnes bez náhrady zrušena, trať není doposud vybavena traťovým rádiovým systémem s možností dálkového samočinného zastavení všech vlaků, vysílačka, kterou se podařilo informovat strojvedoucího osobního vlaku, je určena jen pro posun ve stanicích a bylo vlastně náhodou, že ji měl zapnutou.


Ing. Jiří Stránský,

zaměstnanec Generální inspekce Českých drah


Komentář NŽ:

Tak co tomu říkáte? Co je cílem vedení Českých drah Ing. Dalibora Zeleného - pomoci železnici získat odpovídající místo na dopravním trhu anebo racionalizačními opatřeními za každou cenu s vědomím ohrožení nebo dokonce ztrát lidských životů železnici zdiskreditovat? Toto, bohužel, není jediný případ rušení zastaralých a nevyhovujících pracovišť na úkor bezpečnosti železniční dopravy. Proti rušení hlásek, stavědel, závorářských a výhybkářských stanovišť nelze nic namítat, musí se ale rušit, aniž by trať byla vybavena odpovídajícím zabezpečovacím zařízením, traťovým rádiovým systémem (TRS) nebo satelitním systémem GSM-R?

Byla např. ve výše popsaném případě znovuaktivována hláska Březí anebo vedení Českých drah čeká na další nehodovou událost, při které se čelní srážce vlaků nemusí podařit zabránit?

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info