logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 18:26

www.atlas.cz
i Vy zde můžete mít reklamu

první čísla Nezávislého železničáře


Na GŘ ČD proběhlo sčítání úředníků


Ve dvou časově od sebe vzdálených etapách proběhlo ve měsících listopad 1998 (II., III., IV. a V. patro) a duben 1999 (zbytek) sčítání úředníků, jejich sekretářek a dalších kancelářských myší na generálním ředitelství ČD v Praze. Výsledky sčítání možná nebudou pro mnohé z Vás žádným překvapením, nicméně personální údaje GŘ ČD poskytované sdělovacím prostředkům jsou značně zkreslené! Obvykle totiž uvádí podstatně nižší počty než tomu je ve skutečnosti! Např. v článku Vláda patrně sáhne na platy manažerů Českých drah (O 14/99) je uvedeno (cituji): ...při zhruba (! - pozn. autora) 367 zaměstnancích...na Generálním ředitelství ČD... Z výsledků sčítání však vyplynulo, že na GŘ ČD pracuje 663 lidí (viz tabulka), a to ani zdaleka nejsou všichni!

Do uvedené sumy nejsou zahrnuti vrátné (odhadem jich může být 25) a ostatní servisní pracovníci (např. uklízečky a údržbáři, jejichž počet si netroufám odhadnout), pracovníků o. z. DATIS, GI a další. Zahrnuti rovněž nejsou pracovníci detašovaných pracovišť v Hybernské a Opletalově ulici v Praze a další v objektech železničních i neželezničních stanic po celé ČR. Zahrnuti rovněž nebyli ani podnikoví řidiči, kterých má GŘ dle slov jednoho z řidičů údajně pět (a pět automobilů, která, což bych ani nemusel dodávat, pochopitelně byla v náhodný den sčítání obsazena - takový je zájem pracovníků GŘ o podnikovou autoslužbu, kterou pravděpodobně zajišťuje odbor správní GŘ).

Je nutné dodat, že uvedené výsledky, přestože sčítání bylo dle možností provedeno maximálně pečlivě, nemusí být zcela přesné. Chybu výsledného počtu pracovníků GŘ ČD, tj. bez GI, DATISu a TÚ DDC, lze odhadnout na plus minus 20 lidí.

Pro ty, kterým vrtá hlavou značný rozdíl součtů zaměstnanců GŘ v jednotlivých patrech, dodávám, že budova na nábřeží je obsazena též pracovníky MDS, Českého telekomunikačního úřadu (jihozápadní část budovy), OPŘ Praha (jihovýchodní část), zdravotnických, servisních i odborových zařízení a další.

Výsledek z první etapy sčítání nezkreslily ani tzv. reorganizace některých odborů a oddělení, neboť dle vyjádření VŘ DOP Ing. Kocourka šlo v podstatě jen o přesouvání židliček (Ž 49-50/99). Rovněž v provozu velmi obávaný proces propouštění zde v podstatě neznají (avšak brzy znát budou!), i když se v provozu zejména v souvislosti s negativním vývojem hospodaření ČD hodně rozšířily drby o tom, že kancelářské myši na GŘ se začínají hodně bát o svá teplá místečka.

Co na to říci závěrem? Jistě by mnohé objasnila odpověď z tiskového oddělení GŘ ČD, kam byl příslušný dotaz spolu s dalšími předán dne 6. května. Bohužel, přes veškeré sliby tiskové mluvčí Zdeny Celé a urgence redakce do uzávěrky tohoto čísla, tj. 3. června, odpověď neobdržela. Stejně tak jsem ani soukromě neobdržel byť jednu odpověď na otevřené dopisy, které byly doručeny generálnímu řediteli ČD Ing. Zelenému a předsedovi OSŽ Duškovi koncem dubna.

Abych však nenesl jen špatné zprávy, tak na závěr jednu dobrou (bohužel, jen jednu, protože víc jich opravdu nemám). Při sčítání bylo zjištěno, že hodně nechvalně proslulé firmy na poškozování jména či vlastní likvidaci české železnice, jako pánové Vaněk, John, Nykles a další, na nábřeží nezůstali. Bohužel, méně známé ano...


  DDC DOP GI TÚ DDC DATIS

SUTERÉN

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

II. PATRO

III. PATRO

IV. PATRO

V. PATRO

VI. PATRO

7

34

36

19

118

29

27

0

0

0

0

109

0

22

45

5

0

0

0

48

63

37

28

36

0

5

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

29

0

0

0

0

2

0

0

CELKEM 270 181 212 27 3 31
ÚPLNĚ CELKEM 724

-naj-

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info