logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 18:01

www.anoweb.cz
otavan.wz.cz/

první čísla Nezávislého železničáře


Co v Železničáři nebylo


V Železničáři 18/99 se objevila informace o průběhu semináře pod názvem Rozvoj panevropských železničních koridorů, kterou napsal spoluorganizátor a moderátor pan Ing. Miroslav Haltuf. Zřejmě proto v něm záměrně neuvedl hrubé nedostatky, které kazily jinak bezvadný průběh semináře a které by se rozhodně neměly ututlat.

Protože jsem se jako čestný člen ADI téměř celého semináře zúčastnil, dovoluji si na některé z těchto nedostatků poukázat, i když připouštím, že následující informace budou zčásti podbarveny, neboť jsem byl zejména na konci semináře, kdy jsem měl vystoupit s ostrou kritikou na průběh výstavby koridorů a úmyslné zanedbávání ostatních tratí ČD, notně zklamán.

Nejprve tedy uvedu hodně viditelný a doslova ostudný nedostatek: Ačkoliv se seminář uskutečnil pod záštitou generálního ředitele ČD Ing. Zeleného, ten se na něm vůbec neukázal! To už do jisté míry hodně napovídá o skutečném průběhu semináře. Jediný z vrcholového managementu ČD, který se občas na semináři ukázal, byl náměstek Ing. Malina. Já osobně jsem ještě již po zahájení tiskové konference potkal na chodbě vrchního ředitele DOP Ing. Kocourka (to znamená, že - opět v rozporu s programem semináře - ani nepřednesl svoji přednášku). Toť vše!

Další věcí, která na cca patnáct zahraničních účastníků nepůsobila zrovna nejpříznivěji, bylo to, že, ačkoliv seminář zahajovali Prof. Moos, Ing. Malina, Ing. Kořínková a Ing. Boutté, za přítomnosti Ing. Maliny jej ukončil již osamocený prezident UEEIV. Netřeba dodávat, že - opět v rozporu s programem - byl dvoudenní seminář ukončen bez jakéhokoliv zhodnocení a závěrů.

Zde by ještě bylo namístě poukázat na nevhodné chování generálního inspektora Ing. Kořínkové, která dávala jasně najevo, že ji seminář nudí a unavuje. Nakonec to stejně nevydržela a vždy odešla. Totéž mohu říci o drtivé většině řadových zástupců ČD, kteří se ponejvíce účastnili pouze v období svých přednášek. Proto v kinosále byli v podstatě přítomni jen zahraniční hosté a čeští zástupci sféry mimo ČD!

Na půl osmou večer bylo inzerováno setkání účastníků semináře s vedením ČD v prostorách vládního salónku v žst. Praha hl. n. To se (ne)pochopitelně neuskutečnilo (pan generální prý byl po oba dny na jakési obchodní konferenci o výhybkách v Olomouci) - místo toho byl bohatý raut, který údajně byl hrazen z příjmů za prezentaci zahraničních firem.

Průběh semináře byl citelně poznamenán osobou moderátora Ing. Miroslava Haltufa, vynikajícího tlumočníka a relativně dobrého organizátora a moderátora, avšak taktéž nadšeného propagátora silniční dopravy, zejména dálničního typu (v tom ovšem není na GŘ ani zdaleka osamocen!). Z české železnice uznává pouze II. a I. český železniční koridor a, pokud jej Rakušané v EU prosadí, možná i IV. koridor, bude-li mít ekonomické opodstatnění. Ostatní síť ČD? Zrušit!

Proto se na konferenci mlžily nebo popíraly různé skutečnosti. Např. je všeobecně známo, že dlouhá léta česká vláda i ČD (věřte, že se nejedná o omyl) prosazovaly výstavbu dálnice Praha - České Budějovice - st. hr. místo železniční trati. Rakušané naopak tvrdě odmítali dálnici a prosazují železnici. Na semináři se však bylo možné od moderátora dozvědět, že je to jinak - Rakušané prý odmítají modernizaci tratě do Lince (proč?), místo toho chtějí trať přes Č. Velenice do Vídně!


(pokračování v příštím čísle)


Martin NAJMAN

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info