logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 16:31

www.seznam.cz
i Vy zde můžete mít reklamu

první čísla Nezávislého železničáře


Jak dál? aneb Jak psát do Nezávislého železničáře


V tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, stále přemítám o budoucnosti Nezávislého železničáře - zda má před sebou dlouhý anebo jepičí život. Řadu pochybností vyvolává už jen pomyšlení na problémy při jeho založení a problémy, které teprve čekají a postupně se nabalují. Teď mě napadl konkrétní příklad.

V inzerátu, který vyšel v Obzoru (v Železničáři jej odmítli uveřejnit), bylo jasně uvedeno, že v případě Vašeho zájmu máte posílat mince NEBO známky v odpovídající celkové hodnotě, tj. (jedno nebo dvě čísla) krát počet výtisků krát 2 Kč. Pokud si např. někdo objednal dvě čísla po jednom výtisku, pak stačilo poslat pouze mince nebo známku v hodnotě 4 Kč. A našli se tací, kteří poslali i čtyřicet korun! Na jedné straně mě těší Vaše důvěra v noviny, na straně druhé to jsou starosti spojené s vrácením přeplatků v případě, že mě okolnosti donutí vydávání novin po několika číslech skončit.

Jak tedy dopisovat? V první řadě se nesmíte bát do NŽ psát!! Zatím to vypadá, že to bude v blízké době velký problém NŽ, jehož podstata je založena na aktivitě dopisovatelů. Hovořil jsem s mnoha železničáři, kterým se současná situace na železnici nelíbí. O publikování svých poznatků, názorů a návrhů v železničních novinách (tj. nejen v NŽ) z obav o práci však nechtějí ani slyšet (z tohoto důvodu jsou v tomto prvním čísle až na výjimku pouze moje články, za což se moc omlouvám. Doufám, že v příštím čísle to bude o poznání lepší), což svědčí o přetrvávající nedůvěře zaměstnanců ve vedení Českých drah!

Pokud se ale budete bát mluvit o skutečných problémech železnice jen proto, že se bojíte o práci (nebo jsem slyšel ještě horší důvod: Nezajímá mě to!), pak při tomto tempu, kdy se železnice velmi rychle potápí ke dnu, STEJNĚ O PRÁCI ZA TŘI ČTYŘI ROKY PŘIJDETE!! A tato výzva platí pro moji generaci, třicátníky i čtyřicátníky dvojnásob! Alespoň jim by neměla být budoucnost lidstva (šetrný dopravní prostředek, pracovní příležitosti) lhostejna! Jenom tehdy, pokud se nebudeme bát o tom mluvit a informovat veřejnost o příčinách problémů dráhy a tak tlačit kompetentní orgány k odpovědnému řešení, můžeme doufat v obrat k lepšímu!! Je nejvyšší čas! S tím, jak se automobilový trh začíná nasycovat a přesycovat, roste konkurence a lze proto očekávat další automobilovou ofenzívu proti železnici!!!!

Pište nejen o tom, co se Vám nelíbí, ale také to, co si zaslouží uznání! Pravda, není na dráze mnoho schopných vedoucích pracovníků a realizovaných plánů (kromě občasných stavebních úprav pracovišť a objektů), které by bylo možné pochválit. Ale jsou! Uvedu například pana přednostu žst. Lysá nad Labem Ing. Karla Otavu, kterému se spolu s dalšími zapálenými a schopnými lidmi (např. z bývalé SDC Litoměřice, která, ač to zní hloupě, byla zrušená možná právě proto, že měla schopné lidi) podařil doslova husarský kousek: v období absolutní moci likvidátorů železnic Mládka a Sosny dokázal z úředních šimlů na GŘ ČD doslova vytřískat jejich požehnání i peníze a během velmi krátké doby totálně změnit tvář své NEKORIDOROVÉ stanice! I když stanice není dosud zcela dokončena a má několik vad na kráse (např. chybějící bezbariérový přístup na nástupiště), již nyní slouží k plné spokojenosti cestujících.

Také můžete posílat aktuality i fotografie, ale POUZE takové, které se z různých příčin nedostaly na stránky Obzoru či Železničáře anebo jsou velmi zajímavé atp.

Abyste si v NŽ mohli přečíst objektivní a pravdivé informace, pište pouze PRAVDU a pravdu pouze OVĚŘENOU!! Pokud jste získali zajímavou, ale nejistou a neověřenou zprávu, označte ji jako neověřenou! Tato informace pak bude po vzoru Obzoru zveřejněna v rubrice Jedna paní povídala (NEOVĚŘENÉ INFORMACE!) s tím, že její kvalita bude posouzena samotným čtenářem anebo se její obsah potvrdí či vyvrátí pozdějšími okolnostmi.

Ve snaze se vyhnout případným soudním sporům (potrefená husa se vždy ozve!) bude redakce automaticky vyřazovat ty informace, které budou již na první pohled anebo po zevrubném ověřování nepravdivé či nepravděpodobné! Pokud příspěvek bude obsahovat hodně těchto nepravd, nebude zveřejněn vůbec! Vyřazování se týká i NEpodepsaných (!) či dokonce anonymních příspěvků! Nezveřejněny budou i příspěvky, ve kterých autor bude napadat a urážet konkrétní osoby! Nenapadejte a neurážejte je! Kritizujte pouze jejich špatná rozhodnutí!!

Jako v každých jiných slušných novinách i zde má pisatel možnost nezveřejnit své jméno, ale použít zkratek, iniciálů, pseudonymů, označení autor si nepřál být jmenován, jiná označení (např. průvodčí SVČ Přerov) ap.! V takovém případě bude jméno pisatele známo pouze redakci!

Přiznávám se, že jedním z nejpalčtivějších problémů, které jsem musel vyřešit, bylo stanovení ceny NŽ. Je snad jasné, že cena 2,- Kč za výtisk ani náhodou nepokrývá poštovné, natožpak náklady spojené s výrobou novin. Část nákladů je jako u jiných novin hrazena z příjmů za inzerci, část pak z vlastních soukromých zdrojů. Díky tomu, že běžné železniční firmy (tedy ne ty firmy, které zbohatly či nadále bohatnou na základě nezákonného nakládání se státními financemi) mnohdy nemají peníze ani na vlastní činnost, natožpak na propagaci své produkce a neželezničním firmám se alespoň zčásti vyplatí takto propagovat jen velmi úzký sortiment výrobků a služeb, je získávání inzerce problémem i pro zavedené železniční tiskoviny, natožpak pro nezavedený NŽ (nyní zatím výjimka). Protože OSŽ dotovaný Obzor v rozsahu minimálně čtyř stránek stojí čtyři koruny a Železničář, který financují ČD, tedy nepřímo my - daňoví poplatníci, o osmi stranách je k mání dokonce za tři koruny, musel jsem stanovit cenu za výtisk NŽ na 2 Kč. Zatím nejsem schopen odhadnout, nakolik bude tento stav dále únosný, a proto Vás chci požádat, zda byste mi při různých příležitostech nemohli sdělit informaci, jakou cenu byste byli ochotni tolerovat a co byste za ni požadovali navíc (vím, že je co zlepšovat, např. modrý titulek novin, více stran, redakční rada ap.). Děkuji.

Jak jsem výše uvedl, soukromé mimofiremní vydávání novin není v žádném případě výdělečné, a proto NEBUDOU příspěvky alespoň prozatím vůbec HONOROVÁNY!! To zcela určitě snižuje atraktivitu dopisování. Na druhou stranu se alespoň pozná, zda dopisovateli jde o dráhu anebo o peníze!

Co říci závěrem? Nebojte se a PIŠTE!!


- naj -

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info