logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 18:30

www.slunecnice.cz
www.kocky-online.cz/jportal/

první čísla Nezávislého železničáře


Pane Ing. Zelený, co jste dosud dokázal?

OTEVŘENÝ DOPIS GENERÁLNÍMU ŘEDITELI ING. DALIBORU ZELENÉMU


28. dubna 1999


Vážený pane Ing. Zelený,

uplynulo již osm měsíců od Vašeho nástupu do funkce generálního ředitele s. o. České dráhy, což je dostatečně dlouhá doba pro ohlédnutí se zpět za Vámi vykonanou činností. Činím tak i proto, že navíc poskytujete sdělovacím prostředkům informace, z nichž mnohé lze označit v lepším případě za zavádějící, ne-li přímo za snůšku polopravd a lží (např. o tom, jak se podařilo zastavit propad nákladní železniční přepravy, jak ve vedoucích funkcích už nepracují lidé, kteří soustavně poškozovali a poškozují ČD, jak se podařilo vypovědět některé nevýhodné smlouvy atd.). A jelikož mám s korespondencí s GŘ ČD vesměs špatné zkušenosti, ohlížím se za Vaší činností v uplynulém období před železničářskou veřejností. Ještě podotýkám, že se budu snažit maximálně odkazovat na Železničář, neboť logicky předpokládám, že to je zcela oficiální tiskovina ČD, a tedy články Vaše, Vašich podřízených a redaktorů Ž vyjadřují stanovisko ČD.

První otázka: Co se Vám kromě nepatrného rozšíření nabídky osobních vlaků (přesně 278 nových osobních vlaků včetně 170 převzatých z tratí bývalé Jizerské dráhy, 278 vlaků s četnějšími jízdami a neznámý počet zrušených vlaků, jejichž počet veřejné materiály pro jistotu neuvádějí) podařilo udělat?

Ohánět se tím, že se Vám podařilo vypovědět celou řadu nevýhodných smluv, je více než směšné! Podívejme se např. na velmi nevýhodnou smlouvu na zlepšení mediálního obrazu Ing. Sosny (resp. i členů jeho managementu). Bohužel neznám její obsah, nicméně logicky usuzuji, že měla propagovat především osobu Ing. Sosny a tudíž s jeho odvoláním z funkce se stala automaticky neplatnou! Samozřejmě, že to mohlo být úplně jinak, než jsem právě uvedl, avšak na základě informací, které má železničářská veřejnost k dispozici, působí Vaše tvrzení přinejmenším nevěrohodně. Jediné, co se Vám skutečně mohlo podařit vypovědět, byly některé smlouvy s konzultačními firmami. Kolik jich ale bylo?

Vaším opravdovým úspěchem by bylo vypovězení smlouvy např. se společností RailReklam, jež připravuje České dráhy o těžko vyčíslitelnou sumu tolik potřebných peněz. Dosud se tak nestalo a dle Vaší ochoty asi ani nestane. Lze se domnívat, že o to není z Vaší strany zájem! Proč jste dosud žádnou ze smluv nedal zveřejnit? Třeba by se našel někdo dole či z venku, který by našel vhodnou cestu k jejich vypovězení. Ačkoliv se to možná zdá jakkoliv neuvěřitelné, naše zákony, přestože jsou proděravělé jako řešeto, pamatují i na tyto případy!

Rovněž je zvláštní, že neustále tvrdíte mnoho konzultačních a poradenských firem, ale dosud jste neuvedl, kolik a které! Zatímco smlouvy s těmito firmami mohou být pochopitelně předmětem obchodního tajemství, seznam firem, s nimiž ČD vypověděly smlouvu tajný být nemůže (zejména u státní organizace)! Proč tedy nebyl dosud zveřejněn? Je těchto firem tak málo, že se jej stydíte zveřejnit? Anebo smlouvy firem, které my obecně považujeme za nevýhodné, Vy za nevýhodné nepovažujete? Anebo se nás záměrně snažíte dezinformovat tím, že smlouva s tou kterou firmou je vypovězena, zatímco ona stále platí, obdobně jako s firmou Medistyl (viz Ž 12-13/99)?! Jak vidno z otevřeného dopisu pracovníků firmy Medistyl, zveřejněný seznam by pomohl mnoha železničářům se v nastalém chaosu orientovat.

Neuvěřitelný je Váš všeobecně známý postoj natažené ruky. Dokládá to i dopis zaslaný Vaší tiskovou mluvčí paní Zdenou Celou (mimochodem, je podivuhodné, jak rychle jste dokázali tuto železničního prostředí neznalou ženu rychle přesvědčit o správnosti Vašich řešení krize ČD!) redakci ČT (zkrácená verze dopisu viz Ž 9/99).

Vaším postojem dáváte jasně najevo, že osobní železniční doprava je pro Vámi řízenou firmu ohromnou přítěží (už aby byla nahražena našimi milovanými automobily! A když už si tu službu ve veřejném zájmu ten hloupej stát objednal (?), tak ať si ji také zaplatí!). Ptám se Vás: Opravdu musí mít na funkčnosti železniční osobní přepravy (ŽOP) zájem jen stát? České dráhy, resp. její generální ředitel, už nikoliv?!

Představte si prosím situaci (která na základě občasných prořeknutí a chování státních činitelů není až tak nesmyslná), že stát by z jakéhokoliv důvodu, třeba jen z propagace individuální automobilové dopravy, si tuto službu na zajišťování základní dopravní obslužnosti území ČR již dále neobjednal! Ptám se Vás: Co byste v takovém případě udělal? Zrušil ŽOP na většině tratí ČD jen proto, že si ji stát neobjednal a NEZAPLATIL a Vy a Váš management na jejím dalším provozování nemáte zájem?!

Stát je možná hloupý (i mnozí úředníci na MDS). Nevím, co je na tom pravdy, o Vás se ale tvrdí, že jste železniční odborník! Pak určitě víte, co by to pro železnici znamenalo! Zcela jistě by poklesl zájem o ŽOP na hlavních tratích! A pakliže pečlivě studujete zahraniční dokumenty EU, pak byste měl také vědět, že stát či regionální samosprávy hradí pouze za KVALITNĚ ZAJIŠTĚNOU a USKUTEČNĚNOU dopravu! Ptám se Vás: Co jste za těch osm měsíců udělal pro to, aby se ŽOP v ČR zkvalitnila?

Znovu se Vás ptám: Nebylo by lepší, kdyby na funkčnosti ŽOP měly zájem kromě státu také České dráhy a její generální ředitel s managementem? Nebylo by lepší, kdyby České dráhy pod Vaším vedením už konečně začaly bojovat o zákazníka a organizovat ŽOP tak, aby byla co nejefektivnější, tj. co nejméně ztrátová, a sloužila k plné spokojenosti cestujících občanů?

V této souvislosti mě velmi pobavila informace v rubrice Stalo se... v Ž 11/99: Ke dni 1. března došlo ke zprůhlednění finančních toků v Divizi obchodně-provozní - osobní přeprava. Prosím Vás, jak?

Možná jsem nechápavý člověk, ale pořád na to nemohu přijít, a proto se Vás dál ptám: Jak můžete spolupracovat s lidmi, resp. je zaměstnávat, kteří nevěří v budoucnost firmy? S lidmi, kteří vůbec nevěří v budoucnost české železnice a dovolí si říct mj. i to, že výstavba koridoru III a IV nemá ekonomické opodstatnění, a ani se nechodí dívat na výsledky svých rozhodnutí! Já bych prostě nedokázal s takovými lidmi pracovat.

Nyní mi prosím dovolte, abychom se společně podívali na některé body zajímavého článku Deklarována úzká spolupráce divizí (Ž 11/99) psaného Vaším velkým příznivcem, panem Ivo Štechou. Vzhledem k tomu, že nikdo z Vás proti obsahu článku nic nenamítal (a jak jsem již výše uvedl), můžeme jej považovat za oficiální.

bod 1: Muselo být setkání zhruba 70 řídících pracovníků ČD uskutečněno v hotelu? To ČD mají tolik peněz? Nemohla být taková akce uspořádána v budově GŘ, např. v kinosále?

bod 2: Proč se, proboha, navzájem seznamují až po osmi měsících od nástupu nového vedení? Já měl za to, že se už dávno znají a že už dávno začali mezi sebou spolupracovat tak, aby ČD konečně začaly pořádně fungovat. A oni se na jakémsi setkání teprve seznamují! Proto jsou ČD ještě tam, kde byly...

bod 3: Na jedné straně silně provokativní a na straně druhé velmi úsměvná byla kouzelná věta: ...většina (!? - pozn. red.) účastníků projevila odhodlání co nejlepší spoluprací obou divizí čelit nepřízni situace i mocné automobilové lobby. Jak snadno se to říká a jak hůře se to plní! Zajímalo by mě, jak se účastníci na místo setkání (vede sem pouze železniční vlečka - úsek staré trati H. Brod - Brno) dopravili (co znám např. pana Ing. Kantůrka, který nedokázal z Prahy hl. n., které měl ze SSP doslova pod nosem, jet do Poděbrad vlakem, pochybuji, že by jako pan někdo se snížil k jízdě do Sázavy vlakem)?

Opravdu to nevím, a proto netvrdím, že jste tam (alespoň ne všichni) jeli auty (na účet ČD, tj. za naše peníze). Pouze logika. Ono totiž, když Váš management jede vlakem, tak je to taková mimořádná událost, že o tom informují nejen veřejné sdělovací prostředky, ale i Železničář! Ten tentokrát informoval pouze o jízdě v předváděcím voze (zde pravděpodobně omyl autora - vůz nebyl předváděcí, předváděcí jste byli Vy na tom setkání!).

bod 4: Ani Vláda České strany spřátelených deklamátorů se nemůže chlubit svojí prací, natožpak státním bordelem jako jsou České dráhy!

bod 5: Je pravdou, že jste dokázali znovuzavést některé vlakové spoje. Těch však v žádném případě nebylo a dle chystaného GVD ani nebude mnoho. Jediné, čeho je opravdu mnoho, je hromada práce před sebou!

V Železničáři si můžete přečíst nekonečnou sérii článků na pokračování kritizujících špatnou práci zejména vlakových čet a pokladních, jejichž pracovní výkony nejsou Vaším managementem řádně kontrolovány! V podstatě jediný druh kritiky, který se v Ž smí zveřejňovat (anebo paní Pospíšilová má zvláštní zálibu kritiku na Váš management nezveřejňovat a náhradou za to Vám ještě více pomáhá kritizovat provozní pracovníky). Čas od času se objeví kritika na pracovníky konstrukce GVD, kteří jsou bohužel tak inteligentní, že by bylo opravdu divné, kdyby se alespoň dva železničáři nenaštvali a do redakce Železničáře nenapsali! A bylo by ještě divnější, kdyby paní Pospíšilová ze záplavy těchto dopisů žádný nezveřejnila! Kritika vedoucích pracovníků anebo dokonce Vás (nedej Bože!) je v Železničáři NEPŘÍPUSTNÁ!

Ale, abychom se dostali k věci: Co jste udělal pro to, aby se v Ž těchto článků objevovalo co nejméně nebo pokud možno vůbec ne, tj. co jste udělal pro to, aby vlakové čety, pokladní a další zaměstnanci ČD se chovali k zákazníkovi slušně a usilovali o jeho přízeň?

Na druhou stranu: Co jste udělal pro ochranu zejména vlakových čet před agresivními cestujícími? Co jste udělal pro zamezení soustavného poškozování státního majetku? Proč jste např. nezrušil vlakovým četám onen limit, kdy smí použít mobilní telefon pro přivolání pomoci? K čemupak jim mobilní telefon tedy je, když jej můžou použít pouze v případě nejakutnějšího ohrožení na zdraví a životech? Jednoduše řečeno, pokud agresivní cestující na průvodčího (abych Vás neurazil, správně člena vlakové obsluhy) nezaútočí, nesmí mobil použít! V takových případech už je ale většinou pozdě volat pomoc. Mobil nesmí použít ani v případě, kdy je, často před zraky členů vlakové obsluhy, systematicky likvidován státní majetek spravovaný ČD, s. o., aniž by byly jakkoliv ohroženy lidské životy! Zato snad každý vedoucí pracovník Vašeho managementu používá mobil k různým prkotinám i soukromým záležitostem. Není třeba dodávat, že za naše daňové peníze...

Protože to zřejmě ani nevíte, dovoluji si ještě dodat, že agresivita cestujících, hlavně mládeže, prudce stoupá! A ten vztek na Vás a Vaše podřízené za nesmysly, které nařídíte či prohlašujete (např. špatný grafikon, jakási nutnost zdražovat jízdné ap.) a jich se přímo dotýkají, si nevybijí na Vás, jak byste si to zasloužili, ale právě na vlakových četách!

Obecně lze říci, že na odrazování cestujících i přepravců od dalšího používání služeb ČD se podílí zaměstnanci na všech úrovních. (Kdo na tom ale nese vinu? Já?) Jediný rozdíl je v tom, že v provozu je alespoň část pracovníků, kteří dělají pro získání zákazníka maximum, zatímco na Vaší úrovni na tom nemá zájem nikdo!

Neustále omíláte dokola: dokázali jsme vypovědět mnoho nevýhodných smluv, a tak jsme v letošním roce ušetřili 200 milionů korun, České dráhy za ztrátu v osobní přepravě nemohou, za to může stát! a pokles nákladní dopravy je způsoben poklesem ekonomiky země. V uplynulých letech na tom byla o poznání lépe a kde byla dráha? Kdyby problémy ČD byly zapříčiněny ekonomikou ČR, tak by nebylo co přepravovat. Ale podívejte se na ty přeplněné silnice!

A opět něco veselého, tentokrát o nákladní dopravě dle Ing. Kocourka (viz Ž 12-13/99). Ten tam totiž zapomněl zařadit i grafy vývoje nákladní dopravy po silnicích. To už by nebyl takový optimista! Ta čísla (i článek) skutečně o něčem vypráví! Vypráví o neschopnosti Českých drah řízené Ing. Zeleným získávat další zakázky!

Nevím, co na Váš úkol pro zpracování Střednědobého strategického záměru (cituji z Z porady generálního ředitele v Ž 9/99): Řešit předpokládanou ztrátu z provozování nákladní dopravy vzniklou v létech 2001 - 2010 kombinací navýšení tržeb a snížení vlastních nákladů. řekli Vaši příznivci, ale mě to vyrazilo dech! Proč, proboha, se to teprve ukládá k vypracování do jakéhosi dokumentu? Proč se nezačnou snižovat náklady a zvyšovat tržby už dnes? To na tom jsou ČD pod Vaším vedením tak dobře, že si mohou dovolit takto otálet?

Už jsem si jakž takž zvykl, že spousta manipuláků jede dle slavného GVD, který zkonstruovali jakýsi ouřadové na OPŘ a GŘ, ve složení lokomotiva a maximálně služební vůz. Že ale takto jezdí i některé Sn, Pn aj. vlaky, tak to byl pro mě šok! Už teď se klepu očekáváním, jaké další hrůzy o nehospodárnostech na ČD pod Vaším vedením se ještě dozvím!

Nyní se podívejme na další zásadní problematiku, a sice Vámi tolik propagovanou transformaci ČD, s. o., na ČD, a. s., bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení, čeho a jak se tímto krokem dosáhne. Je totiž iluzorní se domnívat, že pouhou právní změnou ČD najednou budou české železnice prosperovat! Otázka zní: Co potom? Vidíte i dál, než jen vytvoření akciovky? Navíc vysvětlení, že ČD tím získají možnost vkládat jinak státní majetek do obchodních společností, je nejen nedostatečné, ale také, jak se dozvíme dále, ne zcela pravdivé!

Zatímco Vy a pan Ing. Vrána tvrdíte, že ČD, s. o., nyní nemají možnost vkládat spravovaný státní majetek do obchodních společností (nebo jinak formulováno: bude možné až po transformaci na akciovou společnost - viz např. článek ÖBB - ČD: podepsáno! v Ž 11/99), Váš podřízený, pracovník odboru majetkového podnikání a privatizace CŘ, Ing. Cubr, tvrdí opak! Pravda - se souhlasem vlády! Další soutěžní otázka: Kdo má pravdu? Tuto otázku se pokusme zodpovědět logicky.

Od doby svého založení v roce 1993 ČD, s. o., svoji právní formu nezměnily. Přesto se přes poměrně vysoký stupeň právní ochrany státního majetku, vyplývající z této ojedinělé právní formy, dosud podařilo privatizovat i rozkrást část majetku spravovaného touto organizací. O vkládání majetku do obchodních společností, což je forma, kdy stát o tento majetek nepřichází, tj. lepší než privatizace, pochopitelně nebyl v souladu se záměrem Občanské demagogické strany zlikvidovat české železnice zájem. Jak je to možné, když podle Vás není možné majetek spravovaný ČD, s. o., privatizovat nebo vkládat do obchodních společností?

Z výše uvedeného vyplývá, že státní majetek lze privatizovat anebo vkládat do obchodních společností se souhlasem Vlády ČR! Tzn., že pravdu měl pan Ing. Cubr a že Vy, pan Ing. Vrána a další jste sprostě lhali! Další soutěžní otázky: Proč jste lhali? Proč Vám nestačí vládní souhlas s prodejem státního majetku?

Dejme tomu, že ČD a ÖBB by chtěli založit společný podnik na nákladní dopravu, do kterého by každá strana vložila část svého majetku. Co Vám brání tomu, aby ČD požádaly Vládu ČR o schválení vložení PŘESNĚ VYMEZENÉHO státního majetku do této společnosti?

Divíte se ještě, že Vás podezírám(-e) z chystaného tunelování ČD, a. s.? On totiž velký rozdíl mezi s. o. a státní a. s. je: zatímco dosud musel prodej schválit nejprve generální ředitel, pak správní rada a nakonec prostřednictvím MDS i vláda, kde jsou projednávané materiály velmi ostře sledovány, po vytvoření akciovky nastanou velké problémy, neboť tato účinná vnější kontrola prakticky odpadne a Vy nebo Vaši nástupci budete mít lepší podmínky utajit lecjaký podvod!

Předpokládejme, že jste slušný člověk a že tedy nechcete ČD okrást. Uvědomte si ale, prosím Vás, že ve Vaší funkci nemusíte (a dle Vašich dosud projevených schopností také zřejmě ani nebudete!) být dlouho! Pokud máte alespoň trochu zdravé představivosti, jistě si dovedete představit tu příšernou situaci např. po vítězství (jen to ne!) Občanské demagogické strany v předčasných volbách (což opravdu není tak nereálné, neboť po oklamání voličů Českou stranou spřátelených deklamátorů jsou občané hodně zklamaní a otrávení, a proto je nálada ve společnosti značně pokleslá a vrtošivá) a po svém opětovném nástupu by Říman a jeho zlodějská banda měli Vámi dokonale připravenou půdu k rozsáhlému a nekontrolovatelnému vykrádání majetku státní akciové společnosti České dráhy!

Zanedbatelná nejsou ani další rizika, např. rozprodej státních akcií zahraničnímu partnerovi v případě nouze.

Nehledě na to, že za několik let, kdy každá železniční správa bude mít x společných podniků a ty zase x dalších, se pravděpodobně zjistí, že zvolený systém je komplikovaný, nepřehledný a neefektivní a že bylo lepší zůstat u tradičního předávání vlaků mezi železničními správami. Každá zúčastněná železnice by se měla snažit nabídnout co nejlepší cenové i přepravní podmínky a zajistit mezinárodní přepravu tak, aby zákazník byl spokojen! Rozvoj výpočetní techniky a síťových technologií by měl tomuto procesu stanovení co nejpříznivější ceny a doby přepravy jen napomoci.

A když jsme u toho: Proč přebíráte ze zahraničí dosud nevyzkoušené modely? Máte hlavu? Máte svůj mozek? Tak zkuste přemýšlet! Když vymyslíte funkční model, který bude možno aplikovat i na zahraniční železnice, teprve pak budete mít důvod být na sebe pyšný!

Když to shrneme, tak jediné, co jste dosud dokázal, je, že jste neúspěšně vyvinul tlak na úhradu služeb ve veřejném zájmu a malinko zlepšil vlakovou obslužnost na některých tratích. Toť vše! Jak již z výše uvedeného vyplynulo, financování provozní ztráty špatně organizované osobní dopravy a přebujelého administrativního aparátu není tou pravou oblastí, do které by měly plynout naše daňové peníze!

V podstatě jediné, na co opravdu můžete být dnes hrdý a čím se můžete na veřejnosti chlubit, je to, že jste zatím (!) nejlepší generální ředitel ČD, s. o., (a ministr Petrám se svými občas protichůdnými názory nejlepším ministrem DS ČR)! Opravdu jen zatím! Vzpomínáte si, jak jsme plni nadějí a optimismu vítali nově jmenovaného Ing. Šípa a později i Ing. Mládka (Vás bychom vítali stejně jako jeho, pokud byste to tehdy vyhrál. Ostatně - jmenování do funkce generálního ředitele se Vám nakonec stejně nevyhnulo, i když až o téměř čtyři roky později.)? A jak dlouho každému z nich trvalo, než nás všechny úplně zklamali?

Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že už končím, ačkoliv bychom mohli probrat ještě spoustu dalších otázek, na které já a spousta dalších železničářů neznáme odpovědi a jejichž reálné skutečnosti jsou v rozporu s Vašimi prohlášeními. Např. Jste si jist, že tarify v osobní i nákladní dopravě jsou spravedlivě a efektivně stanoveny?

Protože v žádném případě nemohu vyloučit přehlédnutí některých závažných skutečností, které by opravňovaly k Vašemu jednání, resp. k jednání Vašeho managementu, v dané situaci, byl bych velmi rád, kdybych dostal na výše položené otázky jasné, konkrétní a nezaměnitelné odpovědi. Prosím Vás o JASNÉ, KONKRÉTNÍ a NEZAMĚNITELNÉ odpovědi. Pokud tedy nemáte jak na danou otázku odpovědět anebo byste chtěl zodpovědět otázku, která Vám v dopise nebyla položena, tak danou otázku radši nezodpovídejte vůbec. Na oplátku, budete-li si to přát, jsem ochoten Váš vysvětlující dopis na stránkách NŽ zveřejnit.

Vážený pane Ing. Zelený, jako dosud neúspěšný propagátor železniční a hromadné dopravy vůbec, jehož práci kazí zejména vedení Českých drah, které nechce (neumí) zajistit kvalitní přepravní služby cestujícím i přepravcům na železnici, a občan této země Vás žádám, abyste změnil svoji nynější pasivní činnost a konečně začal pracovat na systémových změnách, které budou nejen cítit, ale i vidět! V opačném případě v zájmu železnice a české společnosti račte se svým managementem uvolnit svá místa těm, kteří mají nejen skutečný zájem Českým drahám pomoci, ale také schopnost daného cíle dosáhnout!

Rozhodnete-li se pracovat ve prospěch české železnice, mějte prosím na paměti, že jde o České dráhy a o českou společnost, nikoliv pouze o Vás (tam nahoře), a že důsledky Vašich rozhodnutí, ať těch dobrých či špatných, neponesete Vy, ale až naše generace a ti, co přijdou po nás! Proto nejen Vás za ty mladší žádám, abyste, když už bohužel musíte Vy, o naší budoucnosti rozhodoval maximálně obezřetně a zvažoval důsledky Vašich rozhodnutí!

S pozdravem


Martin NAJMAN

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info