logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 17:11

www.slunecnice.cz
hasici-zichovice.wz.cz/

železniční politika


Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK)


Účelem zavádění integrovaných dopravních systémů je provázání tras a spojů všech zúčastněných dopravců a sjednocení ceníku jízdného tak, aby bylo dosaženo vyvážené maximální dopravní obslužnosti území, dotace do hromadné dopravy byly vynaloženy efektivně a cena jízdného byla pro cestujícího přijatelná. Tím docílíme toho, že občané upustí od individuální automobilové dopravy a co nejvíce budou využívat dopravu hromadnou.

3. 4. 2004 byl uveden do provozu Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK). Tomuto systému však chybí něco velmi důležitého. Chybí mu páteř a celospolečensky nejvýhodnější způsob přepravy. Ku škodě Českých drah, a. s. (dále ČD, a. s.), IDSOKu a především občanů našeho kraje, nejsou do systému zařazeny ČD, a. s.

Politici, úředníci a vedoucí pracovníci ČD, a. s., kteří o věci rozhodují, ve svých prohlášeních hovoří o tom, že železnice musí být plnohodnotným členem IDSOKu. Jaká je však skutečnost? Po mnoha letech jsou vyjednávání zainteresovaných stran stále na začátku. Co je příčinou? Zajímal jsem se o to. Ačkoli se jedná o veřejný projekt, jako občan jsem žádné písemné materiály o uvedené záležitosti (vyjma letáčků, které dostanete v každém informačním stánku) od zainteresovaných složek běžným způsobem nezískal. Během mých dalších šetření a rozhovorů mi místo ujasnění celé záležitosti vyvstaly další otázky a nejasnosti dotýkající se úrovně krajské, ale i celostátní.

Mají krajští politici a úředníci opravdu zájem o ucelený a kvalitní integrovaný dopravní systém? Nehrají zde významnější roli osobní vztahy, lobbyistické a politické tlaky a záměry? Nejsou kladeny zástupcům ČD, a. s., podmínky, na které nemohou přistoupit?

Chce a umí firma vybraná krajským úřadem vypracovat projekt kvalitního IDSOKu s plnohodnotným zapojením železniční dopravy? Jaký bude výsledek, když ke stávajícímu IDSOKu (tvořeném autobusovou dopravou a MHD) budeme přičleňovat železniční dopravu? Neměl by být postup opačný?

Proč neuplatňují ČD, a. s., aktivnější obchodní a mediální politiku vstřícnější vůči zákazníkům (cestujícím, zastupitelům obcí a státním úředníkům)? Nejedná se v tomto případě o poškozování zájmů ČD, a. s.? Je vhodné stávající organizační rozdělení ČD, a. s., kdy jednání o IDSOKu nejsou přítomni vedoucí pracovníci ČD, a. s., z Olomouckého kraje?

Proč dosud nebyla vypracována a schválena celostátní koncepce dopravy řešící i otázku hromadné dopravy, železniční dopravy a integrovaných dopravních systémů?

Všechny výše uvedené problémy mají pravděpodobně svůj větší či menší podíl na stávající situaci. Možná by bylo ku prospěchu věci, kdyby zainteresované strany zveřejnily závěry svých jednání, ve veřejné diskuzi přednesly svá stanoviska a odpověděly na dotazy. Vneslo by to více světla do celé věci a možná i napomohlo řešení.

Přesto věřím, že i v našem kraji bude brzy fungovat kvalitní systém hromadné dopravy, kde čisté a pohodlné vlaky budou jezdit v pravidelných intervalech a na nádražích na ně budou navazovat autobusové přípoje do okolních vesnic. Vlaky a autobusy budou uspokojivě jezdit i v nočních hodinách a o víkendech. To vše za přijatelnou cenu se vstřícnou a laskavou obsluhou a bez zbytečných časových ztrát. Takže auta budeme potřebovat minimálně. Budeme mít klidné a bezpečné ulice, čistý vzduch, víc zelených ploch místo parkovišť a dálnic. Život bude pohodový.

Vážení spoluobčané, líbí se vám také představa kvalitního a fungujícího integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje? Apelujme na své zvolené zástupce, politiky a úředníky a aktivně se podílejme na jeho vytvoření.


25. 6. 2004, Jiří ŠUBA, člen Strany zelených Olomouc


(zpět na rozcestník Železniční politika)

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info