logo NŽ - úvodní stránka Vyhlášení vítěze ankety Ropák roku 2007!
heslo
proč tyto stránky
železniční politika
databáze nepřípojů ČD, a. s.
odborné problémy
převzato
harmonizace podmínek v dopravě
stručně
užitečné
první čísla NŽ
vtipy
fotogalerie
stáhněte si
odkazy

P o n d ě l í
04. prosince 2023, 16:27

www.slunecnice.cz
hasici-zichovice.wz.cz/

železniční politika


Co se Českým drahám podařilo za posledního tři a půl roku aneb Je opravdu důvod k radosti?


O zaujatosti až po nenávist většiny českých masmédií vůči železnici, která je velmi často na hraně trestního zákona, snad každý víme své. Nyní si povíme o opačném extrému - oddanosti a věrnosti, a sice jak se holá fakta a skutečnosti dají v podnikových novinách překroutit ve prospěch vedení ČD. Velmi názorným příkladem je článek v Železničáři 28/02 Jedeme dál - bude akciová společnost z pera paní vedoucí redaktorky Pospíšilové.


AKCE ČISTÉ RUCE

Vskutku báječná akce. Tak báječná, že i po čtyřech letech neznáme byť jediný výsledek ze 240 podnětů k trestnímu stíhání! Nechci se zastávat paní Ing. Kořínkové, ta alespoň neustále tvrdila, že se ve vyšetřování pokračuje, ale po nástupu pana Bc. Žáka je ticho po pěšině dokonalé.

Bohužel, ani na stránkách paní Pospíšilovou řízeného periodika jsme se nedozvěděli, které další smlouvy, kromě uvedených čtyř firem (to přeci není značné množství!) byly vypovězeny, natožpak nějaké podrobnosti. Přitom alespoň stručná informace by věci jen prospěla. Vzpomeňme si například, jak na začátku roku 1999 někteří zodpovědní pracovníci Českých drah mající na starosti zdravotní a hygienické zabezpečení nevěděli, které činnosti firma Medistyl od nového roku zabezpečuje a které už nikoliv.

Nedočkali jsme se ani vysvětlení, za jakou dobrou práci nastupující ředitel Zelený děkoval bývalému řediteli Vladimíru Sosnovi a proč byl jmenován do čela Ústavu podnikového vzdělávání. Že by měl vypracovát metodické pokyny na okrádání podniku vlastními zaměstnanci?


PRŮHLEDNÉ ÚČETNICTVÍ

No comment! Pokud nebude po veřejné diskusi odborníky všeobecně přijat princip klíčování nákladů mezi osobní a nákladní dopravu, je současná metodika pouze politickou hrou!


INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

Ročně je proinvestováno přes 10 mld. korun. Kolik z této částky je investováno do nekoridorových tratí? Obecně lze říci, že úroveň investic do infrastruktury (i kolejových vozidel) je přinejmenším srovnatelná, ne-li horší, než v letech 1993 až 1998!

Pakliže už za komunismu byla vypracována studie zvýšení traťové rychlosti na 200 km.h-1 v úseku Brno - Břeclav bez výrazných osových úprav (!) a pro klasické soupravy (!), pak poznámku o certifikaci považuji za drzost!

Kdyby si paní vedoucí redaktorka přečetla obecné zadávací podmínky na koridorové stavby (viz konkrétní příklad - velikost souboru jpg je 276 kB: Zadávací podmínky na zhotovení stavby ČD, DDC, Průjezd železničním uzlem Choceň), nikdy by takovou blbost jako (cituji) důsledným tlakem na cenu a kvalitu jsou investice do infrastruktury realizovány vždy za náklady nižší než rozpočtové nenapsala. Jestliže České dráhy šroubují garanční zástavy do desetimiliónových částek tak, že podmínky výběrových řízení na stavby koridorů splňují jen tři čtyři stavební firmy v republice, není těžké si domyslet, že se málo firem mezi sebou domluví. Pak jiný účastník výběrového řízení dělá subdodavatele jejímu vítězi…


NÁKLADNÍ DOPRAVA

Statistická čísla (viz následující tabulka) jasně vypovídají o zmenšujícím se podílu železniční nákladní dopravy na trhu, a proto argument o čtvrtém místě v Evropě nemůže naprosto obstát. Česká železnice byla v Evropě vždy silná, poloha České republiky uprostřed kontinentu hraje významnou roli. Pro vytvoření vlastní představy o úspěšných obchodnících Českých drah si stačí jen stoupnout ke kterékoliv větší silnici a počítat…

Vývoj nákladní přepravy v letech 1999 až 2002 za první tři čtvrtletí
rok železniční doprava [tis. t] podíl na dopravním trhu [%] silniční doprava [tis. t] podíl na dopravním trhu [%] nákladní doprava celkem [tis. t]
1999 59 559 14,83 342 020 85,17 401 579
2000 65 473 17,30 313 048 82,70 378 521
2001 65 798 16,82 325 353 83,18 391 151
2002 59 940 14,26 360 417 85,74 420 357

Poznámky:

1, zanedbán podíl externích železničních dopravců, vodní a letecké dopravy

2, pramen: Český statistický úřad


OSOBNÍ DOPRAVA

Přestalo se nahlas mluvit o rušení tratí - to je, bohužel, JEDINÁ změna k lepšímu, kterou jsem osobně zaregistroval (zaregistrovali-li jste, vážení čtenáři, další změny k lepšímu, podělte se o ně). Možná bychom si mohli říkat, že alespoň něco pozitivního, ale mohlo být uděláno více, kdyby se chtělo. O zvyšování kvality osobní dopravy jistě každý cestující ví své…

Dle statistiky si České dráhy v osobní dopravě vedou o poznání lépe, než v nákladní dopravě, jak ukazuje následující tabulka.

Vývoj osobní přepravy v letech 1999 až 2002
rok železniční doprava [tis. osob] autobusová doprava [tis. osob] železniční doprava za první tři čtvrtletí [tis. osob]
1999 175 016 611 917 130 345
2000 182 547 602 570 135 297
2001 188 282 581 195 139 698
2002 - - 129 933

Poznámky:

1, od roku 2002 nová metodika výpočtu v silniční dopravě

2, pramen: Český statistický úřad


Z ní vyplývá mírný nárůst v osobní železniční dopravě a naopak celkem výrazný pokles v autobusové dopravě v letech 1999 až 2001. Bohužel, zatím chybí srovnatelné údaje za klíčový rok 2002, protože ČSÚ změnil metodiku sledování ukazatelů v silniční dopravě a k datu zjišťování informací (9. 2. 2003) ještě nebyly k dispozici ani údaje za poslední čtvrtletí roku 2002. Proto zde uvádím podrobněji železniční dopravu, ze které je patrný pokles osobní železniční dopravy. Přidejme selský rozum a oblíbený argument Ing. Kocourka - pokles cen pohonných hmot způsobil větší používání individuální dopravy. Když zlevní benzín a dráha naopak zdraží, kterou dopravu budou cestující využívat více? Proč tedy České dráhy mluví o úspěchu?

Škoda, že chybí srovnání po měsících, které by lépe mohlo prokázat anebo vyvrátit argumenty, že takovýto dramatický pokles byl způsoben nehorázným zdražováním anebo srpnovou povodní (zde si ČD v každém případě protiřečí - ke statistice uvádí, že pokles je způsoben srpnovou povodní, ale v médiích vypráví o tom, jak v zatopených oblastech železnice přepravila kvanta lidí, byť zcela zdarma).

Dosud se mi nepodařilo získat vyhlášku č. 1/2001 Ministerstva financí ČR, takže se k této problematice budu muset vrátit později. Z průběhu zavádění zdražování do praxe a struktury slev si však osobně myslím, že to je jen ušitá bouda. České dráhy si prostě chtěly přivydělat na stále rostoucí ztráty díky špatnému hospodaření managementu drah bez ohledu na to, kolik cestujících ztratí.


RACIONALIZACE

Jestliže je racionalizace vědomě prováděna na úkor bezpečnosti železniční dopravy (viz např. článek Jak to bude příště?), pak je to neuvěřitelný hazard, za který by vedení Českých drah mělo být obžalováno a postaveno před soud!


ČD A EVROPSKÁ UNIE

Na obsazení předních funkcí v Mezinárodní železniční unii (UIC) a jejích misích a výborech můžeme být právem pyšní. Je jen velká škoda, že toho neumíme náležitě využít - místo toho, abychom byli vedoucí železnicí Evropy, která na základě svého úspěchu bude určovat směr vývoje železniční dopravy nejen v Evropě, tak jen voláme: Ó Bože Evropská Unie, klaníme se Ti! Vše děláme přesně podle Tvých regulí a předpisů.

Ruku na srdce - spoluprezidentství Ing. Kocourka v organizaci FTE (Forum Train Europe - tvorba mezinárodních jízdních řádů v osobní dopravě) je znát: kromě nedomyšlených jízd celé řady mezinárodních vlaků vzpomeňme nepochopitelnou neochotu železničních správ si mezi sebou vyměnit určitý počet např. knižních jízdních řádů a jejich aktualizací pro služební účely. Dále dosud neexistuje jednotný Evropský jízdní řád se systematickou aktualizací dat, což by v dnešní době internetu a moderních síťových technologií už mělo být samozřejmostí.


SLOVO ZÁVĚREM

Je velká škoda, že paní vedoucí redaktorka neuvedla konkrétní příklady zlepšující se kvality služeb Českých drah (mne napadá snad jen nová ČD centra, nesystematicky zaváděná po síti Českých drah, a ta troška nových kolejových i nekolejových vozidel, toť vše). Kdyby se alespoň trochu zamyslela nad tím, proč se vedení Českých drah urputně brání problémy s kvalitou železniční dopravy řešit a stále jen čeká na peníze od státu, určitě by nikdy tak optimistický článek nenapsala.


12. 2. 2003, Martin NAJMAN

[CNW:Counter]

Nezávislý železničář, server o odborných a politických problémech železnice. ISSN 1214-9039

Copyright (c) 2003 - 2007  M. Najman.  Webdesign: M. Šindelář a M. Najman.  Všechna práva vyhrazena.
Redakce a technické dotazy:  redakce@nezavislyzeleznicar.info